.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, Levice6460 H PREDAVAČ

Charakteristika odboru
Absolventi sú kvalifikovaní zamestnanci v obchodnej oblasti ako pracovníci v maloobchode a veľkoobchode. Ovládajú predaj tovaru, preberanie, skladovanie, ošetrovanie, vystavovanie a aranžovanie, základné administratívne práce, prácu pokladníka.

Forma štúdia
Denné štúdium pre absolventov ZŠ.

Spôsob ukončenia vzdelávania – doklad o dosiahnutom vzdelaní
Štúdium poskytuje stredné odborné vzdelanie ukončené záverečnou skúškou. Absolventi získavajú vysvedčenie    o záverečnej skúške a výučný list.

Pracovné uplatnenie absolventa
Po 1. roku  zaučený predavač, zaučený skladník.
Po 3. roku predavač, skladník, živnostník.

Nadväzujúce vzdelávanie
Možnosť vzdelania sa v stupni ISCED 3A na získanie úplného stredného vzdelania v odbore 6403 L podnikanie v remeslách a službách.  Možnosť absolvovania odborného inovačného vzdelania v odbore, účasť na firemných tréningoch odborných zručností. 

Školský vzdelávací program


Rámcové učebné plány

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o