.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, Levice6445 H kuchár
6444 H čašník, servírka
6489 H hostinský

Charakteristika odborov kuchár, čašník, servírka, hostinský
Trojročný učebný odbor pripravuje absolventa so všeobecno-vzdelávacím základom, nevyhnutným pre pochopenie odborných teoretických vedomostí a získanie praktických zručností.

kuchár
Je typické povolanie spoločného stravovania. Kuchári sa naučia zostavovať receptúry, technologické postupy bežných, nových, pracovne náročných jedál teplej a studenej kuchyne, špecialít, múčnikov a nápojov.

čašník, servírka
Samostatne obsluhuje zákazníkov vo všetkých zariadeniach spoločného stravovania. Naučí sa prestierať a upravovať stoly na bežné stolovanie, pripravuje tabule na slávnostné príležitosti.

hostinský
Odbor je určený pre chlapcov aj dievčatá. Počas štúdia sa naučia vykonávať práce spojené s prípravou jedál a nápojov, obsluhovať konzumentov a poskytovať ubytovacie služby.

Forma štúdia
Denné štúdium pre absolventov ZŠ.

Spôsob ukončenia vzdelávania – doklad o dosiahnutom vzdelaní
Štúdium poskytuje stredné odborné vzdelanie ukončené záverečnou skúškou. Absolventi získavajú vysvedčenie    o záverečnej skúške a výučný list.

Pracovné uplatnenie absolventa
 6445 2 kuchár - pripravuje absolventov na výkon povolania v pracovnej pozícii kuchár, ktorí sa uplatnia v službách ako zamestnanci reštaurácií, hotelov a ostatných zariadení spoločného stravovania
 6444 2 čašník, servírka – pripravuje absolventov na výkon povolania v pracovných pozíciách čašník, servírka, hlavný čašník,  barman, súkromný podnikateľ v spoločnom stravovaní.
 6489 2 hostinský – pripravuje absolventov na výkon povolania v pracovných pozíciách kuchár, čašník, servírka, hlavný čašník,  barman, súkromný podnikateľ v spoločnom stravovaní.

Nadväzujúce vzdelávanie
Možnosť vzdelania sa v stupni ISCED 3A na získanie úplného stredného vzdelania v študijnom odbore spoločné stravovanie. Možnosť absolvovania odborného inovačného vzdelania v odbore, účasť na firemných tréningoch odborných zručností.

Školský vzdelávací program


Rámcové učebné plány

Rámcové učebné plány - čašník duál 

Rámcové učebné plány - hostinský duál

Rámcové učebné plány - kuchár duál

 

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o