.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, Levice6462 H barbier

Charakteristika odboru

Trojročný učebný odbor  barbier – holič  pripravuje absolventa so všeobecno-vzdelávacím základom,  teoretickými a praktickými zručnosťami, ktoré umožňujú absolventovi vykonávať prácu v barbierskom remesle. Dievčatá a chlapci, ktorí úspešne vykonajú záverečnú skúšku sú odborní zamestnanci pánskych  holičstiev a môžu pracovať aj v  prevádzkach malých a stredných firiem, vo firmách zaoberajúcich sa výrobkami vlasovej kozmetiky alebo ako živnostníci.

Forma štúdia

Denné štúdium pre absolventov ZŠ.

Spôsob ukončenia vzdelávania – doklad o dosiahnutom vzdelaní

Štúdium poskytuje stredné odborné vzdelanie ukončené záverečnou skúškou. Absolventi získavajú vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list.

Pracovné uplatnenie absolventa

V salónoch pánskeho holičstva.

Nadväzujúce vzdelávanie

Možnosť vzdelania sa v stupni ISCED 3A na získanie úplného stredného vzdelania v odbore  6426 L vlasová kozmetika alebo v odbore 6403 L podnikanie v remeslách a službách. Možnosť absolvovania odborného inovačného vzdelania v odbore, účasť na firemných tréningoch odborných zručností.

Rámcové učebné plány

 

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o