.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceZmluvy 2021

Nájomná zmluva č. 1/2021 - Propag Slovakia, s.r.o.

Dodatok č.2/2021 k zmluve o dodávke a odbere tepla č.021-2011/SIT - Veolia Teplo Levice s. r.o

Dodatok č.2/2021 k zmluve o dodávke a odbere tepla č.07-2012/SIT - Veolia Teplo Levice s. r.o

Protokol o zverení najetku do správy

Zmluva o zabezpečrní úloh v oblasti BOZP, OPP - Daniela Siváková - OH&S

Zmluva - Detail-hair style s.r.o.

Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní služieb  - Waste transport, a.s.

Rámcová zmluva č. 1/2021 - Metro Cash & Carry SR, s. r. o.

Zmluva o poskytovaní služieb - Mesto Levice

Rámcová zmluva o zbere a preprave odpadov - PolyStar s.r.o.

Zmluva Erasmus+ KA102 - AGENTURA EDUCO s.r.o.

Rámcová zmluva o zbere a odvoze odpadov - ESPIK Group s.r.o.

Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na tehotenské štipendiá - Centrum vedecko-technických informácií SR 

Zmluva o poskytovaní balíčka služieb "Zborovňa komplet" - KOMENSKY s.r.o.

Zmluva o preúčtovaní spotrebovanej elektrickej energie alebo plynu - Nitriansky samosprávny kraj

Zmluva o poskytovaní služieb - Boris Kodák

Zmluva o prenose čísla - Orange

Zmluva o poskytnutí preddavku a dodávku výkonov a tovaru - InterNETmania SK s.r.o.

Dohoda č. 21/15/010/74 - Úrad práce, sociaálnych vecí rodiny Levice

Zmluva o poskytnutí preddavku na dodávku výkonov a tovarov - RENOST - kolieska & castors, s.r.o.

Nájomná zmluva - KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

 

 

 

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o