.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceZmluvy z roku 2023

Zmluva o poskytnutí služby - TaMaTech, s.r.o.

Dodatok k zmluve č.6 - Waste transport, a.s.

Zmluva o poskytovaní služieb - Mesto Levice

Dohoda o praxi žiakov HA - Hotel Chateau Bela

Dohoda o praxi žiakov HA - Kúpeľe Dudince

Zmluva o dodávke plynu - Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 25/47/2023 - Veolia Teplo Levice, s.r.o.

Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 26/47/2023 - Veolia Teplo Levice, s.r.o.

Návrh poistnej zmluvy číslo: 1009900726 - KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Zmluva o poskytovaí služby pri zbere a odvoze odpadu - ESPIK Group s.r.o.

Návrh poistnej zmluvy č.09999000382 - Kooperativa

Návrh poistnej zmluvy č.1009901461 - Kooperativa

Návrh poistnej zmluvy č.3559009347 - Kooperativa

Návrh poistnej zmluvy č.5519001950 - Kooperativa

Nájomná zmluva č.1/2023 - Propag Slovakia, s. r. o.

Zml. č.2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_065 - Národný institút vzdelávania a mládeže

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o