.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceZmluvy 2020

Zmluva o poskytnutí preddavku na dodávku výkonov a tovarov - PS DOMOV, s.r.o.

Dohoda o cene - Veolia Teplo Levice, s.r.o. 

Dohoda o cene 2 - Veolia Teplo Levice, s.r.o.

Zmluva o poskytnutí preddavku na dodávku služieb - RL PLUS, s. r. o.

Zmluva o poskytnutí preddavku na výkonov a tovarov - ARGOtrans Bánová, s. r. o.

Zmluva o inzercii - Regionpress, s.r.o.

Zmluva o poskytovaní služieb - Mesto Levice

Rámcová zmluva č. 2/2020 - TRIPSY s. r. o.

Rámcová zmluva č. 1/2020 - Mira Office, s. r. o.

Zmluva o poskytovaní služieb - Waste transport, a.s.

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu - Espik group s.r.o.

Nájomná zmluva - Propag Slovakia, s. r. o.

Zmluva o poskytnutí služby - TAMA TECH, s. r. o.

Dohoda o odklade plnenia - Slovenská inovačná agentúra

Zmluva o prevode správy majetku - Gymnázium Andreja Vrábla, Levice

Dohoda č.20/15/010/79 - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Dohoda o cene 021/2011/SIT - Veolia Teplo Levice, s.r.o.

Dohoda o cene 007/2012/SIT - Veolia Teplo Levice, s.r.o.

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o