.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceZmluvy 2014

dohoda o cene k zmluve o dodávke a odbere tepla č. 021/2011/SIT

dohoda o cene k zmluve o dodávke a odbere tepla č. 07/2012/SIT

zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia č. 2014/0279

dohoda o poskytnutí služieb číslo: 3/§ 46/2014/NP III-2/A

dohoda o poskytnutí služieb číslo: 3/§ 46/2014/NP III-2/B

zmluva o poskytovaní služieb v oblasti životného prostredia č. 141020106 - SITA Slovensko, a.s.

kúpna zmluva č 1/1/2014 základné potraviny

kúpna zmluva č 2/1/2014 kancelárske potreby

kúpna zmluva č 3/1/2014 mäso

kúpna zmluva č 4/1/2014 farby

kúpna zmluva č 5/1/2014 mrazené potraviny

kúpna zmluva č 6/1/2014 čistiace prostriedky

kúpna zmluva č 7/1/2014 mlieko

kúpna zmluva č 8/1/2014 ovocie a zelenina

 

kúpna zmluva č 10/1/2014 pekárenské výrobky

kúpna zmluva č 11/1/2014 mäsové výrobky

nájomná zmluva výčapu pre jedáleň

dohoda o praxi žiakov hotelovej akadémie - Kúpele Dudince, a.s.

zmluva o spolupráci o praxi žiakov hotelovej akadémie - Aegean Job, s.r.o.

nájomná zmluva č. 1/4/2014- Propag studio, spol. s.r.o.

mandátna zmluva č. 1/2014

dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 1/12/2013

nájomná zmluva č. 1/5/2014 - Drevona, s. r. o., Tekovský Hrádok

kúpna zmluva č. 13/5/2014 - IBS, Levice

kúpna zmluva č. 14/5/2014 - AT Reality, s. r. o., Levice

zmluva o dielo č. 1/2014 - IBS, Levice

dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1/2014 - IBS, Levice

nájomná zmluva na Xerox - Simply Supplies, s.r.o.

zmluva o výpožičke - Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva- MŠVVaŠ SR

zmluva o dielo č. 2014/004 výmena okien, Záhradná 4 - MHV MONT, s.r.o.

dohoda 2014/268088 - UPSVaR Levice

zmluva ERASMUS PLUS č. 2014-1-RO01-KA201-002885

poistná zmluva č. 80-2008.428

partnership agreement for student intership training - Europe 3000 ltd.

zmluva o poskytovaní verejných služieb - internetové pripojenie - Kalnická cesta 1, Levice

zmluva o poskytovaní verejných služieb - internetové pripojenie - 29. augusta 18, Levice

dohoda 2014/286302- UPSVaR Levice

zmluva o výpožičke - ŠIOV

 

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o