.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceESF

Výzvy:

Výzva na predloženie cenovej ponuky - služby pracovníka pre verejné obstarávanie

Výzva na predloženie cenovej ponuky - zariadenie - vybavenie a didaktické prostriedky - IKT

Výzva na predloženie cenovej ponuky - odborné činnosti - LEKTOR - zrušená

Výzva na predloženie cenovej ponuky - odborné činnosti - LEKTOR - aktuálna

Výzva na predloženie cenovej ponuky - školiaci materiál a potreby

 

Zmluvy:

Kúpna zmluva č. 13/1/2014/ESF - ŠPINAR software, s.r.o.

Kúpna zmluva č. 14/1/2014/ESF - MB TECH BB, s.r.o.

Kúpna zmluva č. 15/1/2014/ESF - Mgr. Jozef Veliký - Favorit

Kúpna zmluva č. 16/1/2014/ESF - Mivasoft, spol. s.r.o.

Kúpna zmluva č. 17/1/2014/ESF - Mivasoft, spol. s.r.o.

Kúpna zmluva č. 18/1/2014/ESF Mivasoft, spol. s.r.o.

Kúpna zmluva č. 19/1/2014/ESF GASTRO Vrábeľ, s.r.o.

Kúpna zmluva č. 20/1/2014/ESF - GASTRO Vrábeľ, s.r.o

Kúpna zmluva č. 21/1/2014/ESF - PekaStroj, s.r.o.

 

Poistná zmluva č. 80-2008.428

Zmluva o dielo - ESF - lektor č. 1 - TEACHER.sk, s.r.o

Zmluva o dielo - ESF - lektor č. 2 - SOFTIMEX MULTIMÉDIA, s.r.o.

Zmluva o dielo - ESF - lektor č. 3 - GURMÁN – club, s. r. o.

Zmluva o dielo - ESF - lektor č. 4 - GURMÁN – club, s. r. o.

Zmluva o dielo - ESF - lektor č. 5 - Wine Wave, s. r. o.

Zmluva o dielo - ESF - lektor č. 6 - Vzdelávacia spoločnosť V.S., s. r. o.

Zmluva o poskytnutí služby č. 7/2015/ESF

 

Dátum zverejnenia: 13. 1. 2014

Dátum poslednej zmeny: 15. 4. 2015

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o