.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceZmluvy 2015

dohoda o cene k zmluve o dodávke a odbere tepla č. 07/2012/SIT

dohoda o cene k zmluve o dodávke a odbere tepla č. 021/2011/SIT

prezentácia školy v televízii Nitrička

zmluva o zabezpečení niektorých činností Pracovnej Zdravotnej Služby

zmluva o bezplatnom prevode majetku štátu č. 227/2015 - eTest

zmluva o poskytovaní služieb v oblasti ochrany pred požiarmi

rámcová zmluva č. 2015/1607 - Datalan, a.s.

čiastková zmluva k rámcovej zmluve č. 2015/1607 - Datalan, a.s.

dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu - SPP

nájomná zmluva č. 1

nájomná zmluva č. 2

nájomná zmluva č. 3

nájomná zmluva č. 4

zmluva o poskytnutí služby technickej ochrany objektu číslo: 9/4-03/0008/15

zmluva o poskytnutí služby technickej ochrany objektu číslo: 9/4-03/0013/15

zmluva o poskytnutí služby technickej ochrany objektu číslo: 9/4-03/0014/15

zmluva o poskytnutí služby technickej ochrany objektu číslo: 9/4-03/0031/15

dohoda o praxi žiakov v Kúpele Dudince, a.s. rok 2015

zmluva o poskytnutí služieb - Boris kodák

nájomná zmluva - o nájme nebytových priestorov č. 5/2015 - NÚCŽV

nájomná zmluva č. 6/2015 o nájme učebne č.7

zmluva o materiálno-technickom zabezpečení - kuchár

zmluva o materiálno-technickom zabezpečení - kozmetik

zmluva o materiálno-technickom zabezpečení - inštalatér

dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Levice na rok 2015 č. 575/2015

zmluva "Likvidácia azbestocementovej krytiny na streche praktického vyučenia"

dodatok č. 1. k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 5/2015

zmluva "Rekonštrukcia strechy na stredisku praktického vyučovania"

poistná zmluva 0808024049

poistná zmluva 0998024126

poistná zmluva 3550146115

poistná zmluva 5518024124

nájomná zmluva č. 7/2015 o nájme učebne č. 7

zmluva o poskytovaní služby Webhosting

zmluva pre prevádzkovanie e-learningového portálu

 

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o