.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceZmluvy 2018

Kolektívna zmluva

Rámcová zmluva č. 1/2018

Dohoda o praxi žiakov hotelovej akadémie, dodatok

Dohoda o spolupráce pri realizácii nového experimentálneho overovania študijných odborov, dodatok k zmluve

Licenčná zmluva SOZA

Poistná zmluva

Nájomná zmluva č. 1/2018

Dohoda o praxy žiakov medzi SOŠ služieb a Hotel Château Belá s.r.o.

Zmluva č.02/2018/DV o duálnom vzdelávaní (Dodatok + prílohy)

Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Levice na rok 2018

Nájomná zmluva - Newport Group a.s.

Rámcová zmluva na dodávku potravín 2018 ( príloha )

Zmluva o spracovaní osobných údajov

Dohoda o praxi žiakov SOŠ služieb - Kúpele Dudince a.s. 

Dohoda o praxi žiakov SOŠ služieb - ASPECT Vyhne, a.s.

Dohoda o praxi žiakov SOŠ služieb - Golden Eagle Levice a.s.

Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere a odvoze odpadu

Zmluva o dielo

Zmluva o prevode správy majetku #1

Zmluva o poskytovaní služieb -  Mesto Levice

Zmluva o poskytnutí služieb - Boris Kodák #1

Zmluva o poskytnutí služby - TaMaTech, s.r.o

Zmluva o poskytnutí služieb - Boris Kodák #2

Licenčná zmluva - KROSS a.s.

Zmluva o prevode správy majetku #2

Dohoda č.18/15/010/74

Zmluva SOŠ Služieb - Reštaurácia Perec, s. r. o

Zmluva SOŠ Služieb - TESCO STORES SR, a.s.

Zmluva SOŠ Služieb - Hair - Veronika

Zmluva SOŠ Služieb - Autoopravár

Zmluva SOŠ sliužieb - Kozmetik

Zmluva SOŠ Služieb - BILLA s.r.o. 

Zmluva SOŠ Služieb - COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo

Zmluva o dielo - Cultura humana o.z.

Dohoda o cene - SI Teplo s.r.o.

 

 

 

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o