.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceZmluvy 2019

Kolektívna zmluva 2019

Zmluva o poskytnutí preddavku na dodávku výkonov a tovarov - AJFA+AVIS, s.r.o.

Zmluva o poskytnutí preddavku na dodávku výkonov a tovarov - Wolters Kluwer SR, s.r.o.

Zmluva o poskytnutí preddavku na dodávku výkonov a tovarov - FAMER Eko, s.r.o.

Zmluva o poskytnutí preddavku na dodávku výkonov a tovarov - Leader Press, s.r.o. 

Zmluva o poskytovaní služieb - Mesto Levice

Dodatok č. 2 k zmluve - Waste transport, a.s.

Zmluva o dieloKoloman Urbánek REKOSAN

Zmluva o inzercii

Zmluva o poskytovaní služieb - Boris Kodák

Zmluva o poskytnutí preddavku na dodávku výkonov a tovarov - ŠEVT, a.s.

Zmluva o poskytnutí preddavku na dodávku výkonov a tovarov - PARTNER Retail, s. r. o. 

Zmluva - Škol Tour

Zmluva o poskytnutí preddavku na dodávku výkonov a tovarovMarian Medlen – JurisDat

Mandátna zmluva č.10 /BOZP/PO/2019

Nájomná zmluva - Drevona

Zmluva o poskytnutí preddavku na dodávku výkonov a tovarov - Mediprint Kappa Bratislava

Zmluva o poskytnutí preddavku na dodávku výkonov a tovarov - DIGITAL VISIONS, spol. s r. o.

Návrh poistnej zmluvy č. 1009900726

Návrh poistnej zmluvy č.3559006179

Návrh poistnej zmluvy č.5519001527

Návrh poistnej zmluvy č.0999000125

Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu - ESPIK Group s.r.o.

Zmluva o poskytnutí preddavku na dodávku výkonov a tovarov - Up Slovensko, Bratislava

Rámcová zmluva č. 1/2019 - Metro Cash & Carry SR, s. r. o.

Zmluva o inzercii - Regionpress s.r.o.

Zmluva o poskytnutí grantu - Erasmus+ K1

Zmluva o poskytnutí grantu - Erasmus+ K2

Nájomná zmluva  - Propag

Zmluva o poskytnutí propagačných služieb - MOVEON s.r.o.

Zmluva o poskytnutí preddavku na dodávku výkonov a tovarov - MAFRA Slovakia, a. s.

Zmluva o poskytnutí službyTaMaTech, s.r.o.

Dodatok č.005 k Zmluve o dodávke  plynu - SPP, a.s. 

Zmluva o poskytnutí preddavku na dodávku výkonov a tovarov - Incheba a.s.

Zmluva o poskytnutí služieb - AGENTURA EDUCO s.r.o.

Zmluva o poskytnutí služieb #2AGENTURA EDUCO s.r.o.

Cestovné poistenie č.65526572 - Union poisťovňa

Dohoda č.19/15/010/21 - Úrad práce a soc. vecí a rodiny Levice

Dohoda č.19/15/051/72 - Úrad práce a soc. vecí a rodiny Levice

Zmluva o prevode správy majetku - PLATAN, Zariadenie sociálnych služieb Lontov

Cestovné poistenie č.65527432Union poisťovňa

Zmluva o prenájme rohoží - Lindström

Zmluva o poskytnutí preddavku na dodávku výkonov a tovarov - LV PROMO, s.r.o.

 

 

 

 

 

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o