.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LevicePre žiakov našej školy

_______________________________________________________________________________________

Vzdelávací portál

Študijné materiály

Školský časopis

Študentská spoločnosť

Triedy

Suplovanie

Rozvrh hodín

Krúžky

Štipendiá

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o